Genetic Codes Of Turkish Design

Kültürümüzün zenginliği tasarımcılarımızın elinde eşsiz ürünlere dönüşüyor.


Günümüz Türkiye'sinin hafızasında taşıdığı binlerce yıllık birikimin, zanaat, üretim, gözlem ve sanat kültürünün yaratmış olduğu zengin ekosistem, güçlü yerel sanayimiz ve tasarımcılarımızın elinde benzersiz ürünlere dönüşüyor. 

Yeniden yorumlanan üretim teknikleri ve ürünler coğrafyamızın tasarımsal genetik kodlarını temsil etmenin yanı sıra geleceğin tasarımcıları için yön veriyor. 

Sergi tarihsel birikimlerimiz sonucunda dönüşen ürünlerin seçkin bir derlemesinden oluşan özel bir tasarım koleksiyonu niteliğindedir. Özenle derlenen bu koleksiyon kültürümüze ait toplumsal ritüellerin, ananelerin, üretim tekniklerinin, geometrik formların, objelerin ve izlerin, ünlü tasarımcılar tarafından yeniden yorumlandığında, farklılaşarak global tasarım dünyasında nasıl öne çıktığını ve 'köklerinden beslenmenin' tasarım dünyası için ne denli değerli bir kavram olduğunu ziyaretçilerin gözleri önüne serecek. 

The richness of our culture turns into unique products in the hands of our designers

Today Turkey carries the memory of thousands of years of accumulation, craft production, which has created an ecosystem rich culture and art of observation, turns on strong local industry in the hands of our designers and our unique product.

The reinterpreted production techniques and products represent the design genetic codes of our geography as well as the direction for future designers.

The exhibition is a special design collection consisting of an outstanding collection of products that are transformed as a result of our historical accumulations. This collection of carefully compiled social rituals, memorials, production techniques, geometric forms, objects and traces of our culture, how it came to the fore in the global design world when it is reinterpreted by famous designers, and how valuable it is for the world of 'nutrition from the roots'. He'il throw it in front of him.